Logo
Logo

Bli medlem i Jagvillhabostad.nu Göteborg 2021

Hej!

Jagvillhabostad.nu Göteborg samlar alla Jagvillhabostad.nu:s medlemmar i Jönköping, Värmland och Västra Götalands län och arbetar där för lokalt engagemang och lokal påverkan för en bättre bostadssituation.

Det är helt gratis att bli medlem!

Jagvillhabostad.nu är en ideell organisation som kämpar för ungas rätt till en trygg bostad. Vi strävar efter en rättvis bostadsmarknad där unga bostadssökandes behov, rättigheter och intressen tas tillvara. Därför arbetar vi aktivt med att själva försöka göra något åt bostadsbristen.

Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer. Verksamheten består av tre grenar: projekt, upplysning och påverkan. Hos oss får unga mellan 16–30 år en plattform för att påverka bostadspolitiken, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden. Utifrån ett medlemsperspektiv verkar vi för att bostadssituationen för unga ska bli bättre på både kort och lång sikt runtom i Sverige. Jagvillhabostad.nu:s viktigaste uppdrag är att stå upp för ungas rätt till en trygg bostad.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2021. Du ansluts också till förbundet jagvillhabostad.nu.